< Slovníček pojmů

Právo předchozího uživatele

Právo předchozího uživatele znamená povinnost vlastníka ochranné známky strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů