Strašák jménem námitky proti zápisu ochranné známky

Námitky proti zápisu ochranné známky představují jeden z nejvíce obávaných důvodů zamítnutí přihlášky ochranné známky a rozhodně největší komplikaci v řízení o zápisu originální značky jako ochranné známky.

Co jsou námitky

Jedná se o právní nástroj, prostřednictvím kterého se vlastníci starších práv brání proti zápisu přihlášky ochranné známky, která byla podána později, než vzniklo jejich právo (např. ochranná známka, nezapsaná značka, autorské právo apod.).

Kdy se námitky podávají

Námitky proti zápisu se podávají ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku úřadu. V té samé lhůtě musí být řádně odůvodněny, doloženy důkazy a zaplaceny správní poplatky.

Kdo je může podat

Námitky mohou podat pouze osoby vyjmenované v právních předpisech o ochranných známkách.

Ve všech případech se jedná například o:
• vlastníky podobných ochranných známek
• uživatele podobných nezapsaných značek
• autory u autorských děl atd.

Proč se podávají

Nejčastějším důvodem pro podání námitek je podání přihlášky ochranné známky, která má chránit  stejnou nebo podobnou značku, jako je ta již zapsaná, ve stejném nebo podobném segmentu trhu,  kvůli čemuž hrozí, že si zákazníci obě značky budou plést.

Jestli si je zákazníci ve skutečnosti budou nebo nebudou značky plést, je nepodstatné, pro vyhovění námitkám stačí, aby existovalo riziko zaměnitelnosti obou značek.

Jaké riziko představují

Úspěšné námitky vedou k zamítnutí přihlášky ochranné známky v rozsahu, v jakém to namítající požaduje.

Jak dlouho trvá řízení o námitkách

Řízení o námitkách trvá od jednoho roku a déle. Rozklad (odvolání) proti rozhodnutí o námitkách pak zhruba půl roku a více.

Co udělat proto, aby vás riziko námitek neohrozilo

Před podáním přihlášky ochranné známky si zkontrolujte, jaké podobné ochranné známky jsou v dané zemi ve vašem segmentu trhu už chráněné. Stejně tak zkontrolujte i značky aktivní na trhu bez registrace ochranné známky.

Díky tomu získáte přehled o tom, z jaké strany nejpravděpodobněji mohou přijít námitky.

Podle výsledků rešerše se rozhodněte, v jaké podobě svoji ochrannou známku přihlásíte.

Realita současných značek

Neděste se, když vaše značka z rešerše nevyjde úplně dobře. To se dnes stává poměrně často.

Skutečně vyděsit byste se měli až v případě, že mezi objevenými známkami najdete opravdovou kolizi. To bude znamení, že tak, jak jste si původně naplánovali, ochrannou známku přihlásit nemůžete.

Dobrá zpráva na konec

I když vidina námitek může kdekomu výrazně zvednout tlak, ve skutečnosti nejsou námitky podávány tak často, jak byste čekali.

Tím v žádném případě nechceme říct, že byste měli riziko kolize se staršími známkami podceňovat, ale chceme vás uklidnit, že nemusí být tak špatně, jak se může zdát.

Špatná zpráva na konec

I když vám vlastník kolizní starší známky nepodá námitky, může vaši známku napadnout i po registraci ochranné známky návrhem na její zneplatnění. Ten však bývá poměrně raritní.

 

Tip pro ty, kteří již vlastní ochrannou známku: Jestli chcete mít přehled o tom, jaké přihlášky ochranných známek se nově podávají, zajistěte si watching přihlášek ochranných známek.

Přihlaste se k odběru novinek

E-mail: info@jindyne.cz

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu