Taxonomie (třídění) výrobků a služeb

Poslední aktualizace: 1.7.2020.
Výrobky (1-34)
Služby (35-45)

VÝROBKY, třídy (1-34)

1
 • Chemické přípravky pro filmy, fotografování a tisk
 • Nezpracované plastické hmoty
 • Lepidla pro průmysl
 • Kultivační média, hnojiva a chemické látky pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví
 • Čisticí prostředky pro výrobu a průmysl
 • Chemické látky, chemické materiály a chemické přípravky a přírodní chemické prvky
 • Soli pro průmyslové účely
 • Umělé a syntetické pryskyřice v surovém stavu
 • Škrob pro výrobu a průmysl
 • Tmely, plniva a lepidla pro průmysl
 • Chemické a organické sloučeniny pro použití při výrobě potravin a nápojů
 • Filtrační materiály (chemické, minerální, rostlinné a další materiály v surovém stavu)
2
 • Barviva, pigmenty a tiskárenské barvy
 • Ředidla a zahušťovače pro nátěry, barvy a tiskárenské barvy
 • Nátěry
 • Přírodní pryskyřice v surovém stavu
 • A přísady pro uvedené výrobky, zahrnuté v této třídě
3
 • Kosmetické přípravky, parfumerie, přípravky pro osobní hygienu
 • Kosmetické přípravky pro péči o zvířata
 • Vonné oleje a aromatické výtažky
 • Brousicí přípravky
 • Čisticí prostředky a vonné přípravky
 • Krejčovský vosk a ševcovská smůla
 • Toaletní přípravky
4
 • Paliva a osvětlovací látky
 • Elektrická energie
 • Přípravky proti prachu
 • Mazadla a průmyslové tuky, vosky a kapaliny
 • A přísady pro uvedený výrobky, zahrnuté v této třídě
5
 • Potravní doplňky a dietetické přípravky
 • Zubní přípravky a výrobky a léčebné zubní pasty
 • Hygienické přípravky a výrobky
 • Přípravky proti rostlinným a živočišným škůdcům
 • Léčiva a veterinární přípravky a výrobky
 • Přípravky na dezodoraci a čištění vzduchu
6
 • Kovové stavební a konstrukční materiály a prvky
 • Kovové nezpracované a polo zpracované materiály bez určitého účelu
 • Kovové železářské zboží
 • Kovové dveře, vrata, okna, okenní kryty
 • Kovové konstrukce a přenosné stavební prvky
 • Sochy a umělecké předměty z obecných kovů
 • Kovové nádoby a kovové výrobky určené pro přepravu a obalové materiály
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
7
 • Zařízení a stroje pro zemědělství, pro zemní práce, pro stavebnictví, pro těžbu ropy a plynu, důlní zařízení
 • Čerpadla, kompresory a fukary
 • Průmysloví roboti
 • Manipulační zařízení
 • Generátory na výrobu elektřiny
 • Stroje a obráběcí stroje na zpracování materiálů a pro výrobu
 • Motory, hnací stroje a části strojů, ovládací mechanismy strojů a motorů
 • Dávkovací stroje
 • Stroje a zařízení na zametání a vysávání, na čištění, mytí a praní
 • Stroje a obráběcí stroje používané v nouzových a záchranných situacích
 • Vyprošťovací nůžky (elektrické záchranářské kleště)
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
8
 • Ruční hygienické a kosmetické náčiní pro lidi a zvířata
 • Sečné, bodné a tupé zbraně
 • Nožířské výrobky a náčiní k přípravě pokrmů, jmenovitě kuchyňské nože a náčiní na řezání a mletí
 • Ruční nářadí a nástroje pro zpracování materiálů a pro výrobu, opravy a údržbu
 • Zdvihací nástroje
 • Ruční nástroje používané v nouzových a záchranných situacích
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě.
9
 • Nahraný obsah (počítačové programy, data a informace)
 • Informační technologie a audiovizuální, multimediální a fotografické přístroje
 • Magnety, magnetizéry a demagnetizéry
 • Vědecké a laboratorní přístroje na úpravu elektrickým proudem
 • Přístroje, nástroje a kabely pro oblast elektřiny
 • Optické přístroje, zvětšovače a korektory
 • Bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení
 • Potápěčská výstroj
 • Navigační, řídící, sledovací, zaměřovací a kartografická zařízení
 • Měřicí, detekční a monitorovací přístroje, indikátory a ovladače
 • Vědecké výzkumné a laboratorní přístroje, přístroje pro vyučování a simulátory
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě.
10
 • Zařízení pro léčbu pohybového aparátu
 • Potřeby na ochranu sluchu
 • Pomůcky na krmení a dudlíky
 • Sexuální pomůcky
 • Lékařské a veterinární přístroje a nástroje
 • Nábytek a lůžkoviny pro lékařské a účely, zařízení pro manipulaci s pacienty
 • Oděvy a obuv pro lékařské a léčebné účely
 • Protetické výrobky a umělé implantáty
 • Ortopedické a pohybové pomůcky
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
11
 • Kouřovody a zařízení pro odvádění odpadních plynů
 • Zařízení na opalování (solární)
 • Sanitární zařízení, zařízení pro rozvod vody a hygienická zařízení
 • Hořáky, kotle a ohřívače vody
 • Osvětlovací zařízení a světelné reflektory
 • Vybavení k vaření, ohřívání, chlazení a uchování potravin a nápojů
 • Domácí Krby
 • Filtry pro průmyslové účely a pro použití v domácnosti
 • Zařízení pro průmyslové zpracování, a to Čističe plynů, Průmyslové pece (nikoliv pro potraviny nebo nápoje), Zařízení pro chemické zpracování, Průmyslová zařízení pro filtraci kapalin, Zařízení pro shromažďování plynů, Zařízení pro shromažďování kapalin, Žlaby na zachycování nečistot v tekutém kovu, Biologické reaktory pro čištění průmyslových odpadních vod, Přístroje na odstranění vody z potravinářského odpadu
 • Topné a sušicí přístroje pro osobní potřebu
 • Vysoušecí zařízení
 • Zařízení na chlazení a mražení
 • Regulační a bezpečnostní zařízení pro rozvody vody a plynu
 • Jaderná zařízení
 • Topná, ventilační a klimatizační zařízení a čistící zařízení
 • Zapalovací zařízení
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
12
 • Vozidla a dopravní prostředky
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
13
 • Výbušniny a výbušná zařízení, jiná než zbraně
 • Zbraně a střelivo
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
14
 • Drahé kameny, perly a drahé kovy, jakož i jejich imitace
 • Šperky
 • Přístroje na měření času
 • Ostatní výrobky z drahých kovů a z drahých kamenů, jakož i z jejich imitací, a to Sochy a figurky vyrobené z drahých kovů či kamenů nebo jejich napodobenin nebo potažené drahými kovy nebo jejich napodobeninami, Ozdoby vyrobené z drahých kovů či kamenů nebo jejich napodobenin nebo potažené drahými kovy nebo jejich napodobeninami, Mince a odznaky, Umělecké předměty z drahých kovů
 • Kroužky na klíče, řetízky na klíče a přívěsky k nim
 • Pouzdra na šperky a pouzdra na hodiny a hodinky
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
15
 • Hudební nástroje
 • Doplňky a příslušenství hudebních nástrojů
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
16
 • Umělecké předměty a figuríny z papíru a lepenky a architektonické modely
 • Nosiče a dekorační materiály a materiály pro umělce
 • Filtrační materiály z papíru
 • Pytle a balicí a obalové materiály a materiály pro skladování z papíru, lepenky nebo z plastů
 • Papírnické zboží a učební pomůcky
 • Lepidla pro kancelářské účely nebo pro použití v domácnosti
 • Spony a pásky na bankovky
 • Jednorázové papírové výrobky
 • Tiskoviny
 • Papír a lepenka
 • A části příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
17
 • Ohebné trubky, potrubí, hadice, jejich příslušenství (včetně ventilů) a příslušenství k neohebným trubkám, vše nekovové
 • Těsnění, těsnící materiál a materiál na výplně
 • Izolační a bariérové výrobky a materiály
 • Nezpracované a polo zpracované materiály bez určitého účelu zahrnuté v této třídě, a to Polyester, Minerální vlákna, Elastomery, Syntetické a směsové materiály (a to Uhlíková vlákna, Acetát celulózy, Skelná vlákna a skelná vata, Litý nylon pro použití ve výrobě, Chemická vlákna, kromě vláken pro textilní účely, Mikroporézní syntetické fólie na výrobu ochranných oděvů, Mikroporézní syntetické fólie na výrobu ochranných nepromokavých oděvů. Mikroporézní syntetické fólie na použití ve výrobě, Mikroporézní syntetické fólie na výrobu ochranných pracovních oděvů, Mikroporézní syntetické pásy na výrobu ochranných oděvů, Samomazný litý nylon pro použití ve výrobě, Syntetická vlákna (k jinému než textilnímu použití), Viskózové fólie kromě fólií na balení, Viskózové folie (polotovary), Příze z keramických vláken (nikoliv pro textilní účely), Viskózové folie (kromě folie na balení), Celulóza, Vlákna napuštěná syntetickými pryskyřicemi
 • Pryskyřice v extrudované podobě
 • Umělé hmoty jako polotovary
 • Hotové výrobky nebo polotovary určené k určitému účelu, vyrobené z materiálů zahrnutých v této třídě, a to Formy (dále upřesní uživatel), Materiály určené k tlumení nárazů a obalové materiály, tlumiče vibrací, Sochy a umělecká díla (a to Dekorační předměty (odznaky) vyrobené ze slídy, Dekorační předměty (odznaky) vyrobené z gumy, Ozdobné plastové fólie jako polotovary, Gumové figurky Krytiny (dále upřesní uživatel), Díly a součásti k upevňování, spojování, připojování a rozpojování (dále upřesní uživatel), Membrány a filtrační syntetické materiály jako polotovary, Lepící pásky, proužky, pásy a fólie, Spojková a brzdová obložení, Materiály na regeneraci a opravu pneumatik, Protikorozní pásky, Pěnová hmota pro aranžování květin, Tavící fólie, Skleněné pásky a pásy, Značkovací pásky, Gumová pouzdra a váčky, Ochranné gumové prostředky, Ochranné azbestové štíty, Gumové pásky, Gumové rukojeti a podložky, Dráty na svařování z plastických hmot, Gumové zátky
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
18
 • Deštníky a slunečníky
 • Vycházkové hole
 • Hole
 • Zavazadla, cestovní tašky, peněženky a ostatní tašky
 • Kůže a imitace kůže, surové kůže a usně a výrobky z těchto materiálů
 • Sedlářské výrobky, biče a postroje pro zvířata
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
19
 • Nekovové stavební a konstrukční materiály a prvky
 • Nekovové dveře, vrata, okna a okenní kryty
 • Nekovové konstrukce a přenosné stavební prvky
 • Nezpracované a polozpracované materiály bez určitého účelů zahrnuté v této třídě, a to Smola, dehet, bitumen a asfalt, Kámen, hlína a minerály, Dřevo a napodobeniny dřeva
 • Sochy a umělecké předměty zahrnuté v této třídě
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
20
 • Nekovové výrobky, součásti a příslušenství, a to Uvazovací bóje, Zámky a klíče, Kování pro dveře, vrata a okna, Ventily, Upevňovací prvky, úchytky a svorky, Klapačky, Svorky, Spojky a úchyty, Vějíře, Klopny (dvířka), Kliky a konzole, Závěsy (panty), Ramínka na šaty, Identifikační náramky, Formy a tvarovače, Držáky na vlajky, Čepy, Chrániče a podpěry, Cívky, Výztuže, Kroužky, Tyče, Kozy na řezání, Podložky do dřezu, Rozpěry, Vložky pro dřezy, Příslušenství pro schodiště, Pružiny, Patrové nástavce, Dužiny sudů, kůly a bidla, Přisávací podložky, Závěsné kolejnice (na záclony), Štítky, Napínáky, Příslušenství pro stany, Držáky na papírové kapesníky, Podnosy
 • Sochy, figurky, umělecké předměty a ozdoby a dekorativní předměty zahrnuté v této třídě
 • Nábytek a bytové zařízení
 • Přístřeší a pelíšky pro zvířata
 • Nezpracované a polozpracované materiály bez určitého účelu zahrnuté v této třídě, a to Jantar, Části zvířat, Mořská pěna, Části rostlin
 • Nádoby a uzávěry a držáky pro ně, nekovové
 • Žebříky a pohyblivé schody, nekovové
 • Vývěsní tabule, stojany a značky, nekovové
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
21
 • Sochy, figurky, plakety a umělecké předměty zahrnuté v této třídě
 • Nezpracované a polozpracované sklo bez určitého účelu
 • Zahradnické potřeby
 • Domácí náčiní k úklidu, kartáče a materiály na výrobu kartáčů
 • Nádobí, kuchyňské náčiní a nádoby
 • Kosmetické a toaletní potřeby
 • Potřeby pro zvířata, a to Akvária a terária, Potřeby a zařízení na ochranu proti škůdcům a obtížnému hmyzu, Koupadla pro ptáky, Klece, Potřeby pro krmení a napájení, Kulatá akvária, Potřeby pro péči o vzhled a čistotu, Předměty pro hnízdění, Štítky, visačky a přívěsky (známky), Potřeby na odstranění odpadu
 • Výrobky pro péči o oděvy a obuv, a to Zouváky a lžíce na boty, Háčky na zapínání knoflíků, Sušáky na prádlo, Napínadla na oblečení, Potřeby na žehlení oděvů, Potřeby na čištění a leštění obuvi, Napínadla a kopyta do bot
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
22
 • Surová textilní vlákna a jejich náhražky
 • Výrobky z textilií a textilních vláken, a to Pásy, popruhy a smyčky, Pytle a vaky na balení, uskladnění a přepravu. Nepromokavá plachtovina celtovina, markýzy, stany a plachty, Lodní plachty, Lana, provazy, šňůry a vlasce, Sítě, Větrné plachty, Vložky do nádob
 • Materiály na vycpávky a výplně
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
23
 • Vlákna, nitě a příze
24
 • Látky, textilie
 • Textilní výrobky a náhradní součásti pro textilní výrobky
 • Textilní filtrační materiály
25
 • Pokrývky hlavy
 • Oděvy
 • Obuv
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
26
 • Příslušenství a doplňky oblečení (galanterie), šicí potřeby a ozdobné textilní výrobky
 • Ozdoby do vlasů, natáčky na vlasy, potřeby na stažení a upevnění vlasů a uměle vlasy
 • Umělé ovoce, květiny a zelenina
 • Přívěsky (nikoli klenoty nebo přívěsky na klíče, prstýnky nebo řetízky)
 • Entolomogické jehly a špendlíky
27
 • Podlahové krytiny a umělé venkovní povrchy
 • Obklady a krytiny pro stěny a stropy
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
28
 • Sportovní potřeby a vybavení
 • Ozdoby pro slavnostní příležitosti a umělé vánoční stromky
 • Přístroje a zařízení pro zábavní parky a hřiště
 • Hračky, hry a žertovné předměty
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě
29
 • Hotová jídla, instantní potraviny a pikantní svačinky
 • Maso a masné výrobky
 • Ryby, mořské plody a měkkýši, neživí
 • Mléčné výrobky a výrobky z náhražek mléka
 • Ptačí vejce a výrobky z vajec
 • Jedlé oleje a tuky
 • Zpracované ovoce, houby a zelenina (včetně ořechů a luštěnin)
 • Polévky a vývary, masové výtažky
 • Střívka na uzeniny, přírodní a umělá
 • Upravený hmyz a larvy
30
 • Hotová jídla a polotovary a jídla rychlého občerstvení, a to Jídla (svačiny) z kukuřice, obilnin, mouky a sezamu, Krekry, Noky, knedlíky, Palačinky, Jídla z těstovin, rýže a obilnin, Pirohy, koláče s náplní a pečivo, Sendviče a pizzy, Jarní závitky a závitky z mořských řas, Bochánky vařené v páře, Tortilly
 • Sůl, chuťové přísady, ochucovadla a koření
 • Pekárenské výrobky, cukrovinky, čokoláda a zákusky
 • Cukr, přírodní sladidla, sladké polevy a náplně, výrobky z včelích produktů
 • Led, zmrzlina, mražené jogurty a sorbety
 • Káva, čaj, kakao a jejich náhražky
 • Zpracované obilí, škrob a výrobky z nich, pečící přípravky a droždí
31
 • Živá zvířata, živé organismy určené k chovu
 • Zemědělské a vodní plodiny, zahradnické a lesní produkty
 • Návnady, nikoli umělé
 • Potraviny a krmiva pro zvířata
 • Podestýlky a stelivo pro zvířata
32
 • Pivo, nealkoholické pivo a pivovarnické výrobky
 • Nealkoholické nápoje
 • Přípravky pro výrobu nápojů
33
 • Přípravky ke zhotovování alkoholických nápojů
 • Alkoholické nápoje (s výjimkou piva)
 • Cider
 • Alkoholické esence a výtažky
 • Alkoholické přípravky pro výrobu nápojů
34
 • Tabák a tabákové výrobky (včetně náhražek)
 • Potřeby pro kuřáky
 • Zápalky
 • Osobní vaporizéry a elektronické cigarety a příchutě a roztoky pro ně
 • A části a příslušenství všech uvedených výrobků, zahrnuté v této třídě

SLUŽBY, třídy (35-45)

35
 • Reklamní, marketingové a propagační služby
 • Obchodní služby a informace pro spotřebitele, a to Služby maloobchodu a velkoobchodu, Dražební služby, Pronájem prodejních automatů, Obchodní zprostředkování, Služby v oblasti obchodních kontaktů, Služby kolektivního nakupování, Služby v oblasti komerčního hodnocení, Služby v oblasti konkurence, Služby generálního zastoupení, Dovoz a vývoz, Mediační a vyjednávací služby, Objednávkové služby, Služby v oblasti srovnávání cen, Dodavatelské služby pro třetí osoby, Služby předplatného
 • Pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby
 • Obchodní analýzy, průzkum a informační služby
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost tykající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
36
 • Pojišťovací služby
 • Služby nemovitostní (realitní služby)
 • Zastavárny
 • Poskytování předplacených karet a kuponů
 • Služby úschovy
 • Finanční a peněžní služby a bankovní služby
 • Získávání finančních prostředků a finanční sponzorování
 • Oceňovací služby
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
37
 • Stavebnictví a demolice staveb
 • Pronájem nástrojů, strojů, zařízení a vybavení pro stavebnictví, demolice, úklid a údržbu
 • Nabíjení baterií a zařízení na ukládání energie a pronájem těchto zařízení
 • Dobývání přírodních zdrojů
 • Instalace, čištění, opravy a údržba
 • Hubení škůdců, dezinfekce a ochrana proti škůdcům
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
38
 • Telekomunikační služby
 • Poskytování a pronájem telekomunikačních zařízení a vybavení
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
39
 • Potrubní přeprava a distribuce a distribuce prostřednictvím kabelů
 • Doprava a přeprava
 • Balení a skladování zboží
 • Parkování a uskladnění vozidel
 • Pronájem v souvislosti s dopravou a skladováním
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
40
 • Zpracování potravin a nápojů
 • Zakázková výroba a montážní služby
 • Výroba energie
 • Zpracování a přeměna materiálů
 • Tiskárenské služby, vyvolávání a zpracování fotografií a kinematografických filmů
 • Kopírování zvukových a obrazových záznamů
 • Úprava a čištění vzduchu a vody
 • Porážení zvířat
 • Pronájem vybavení k úpravě a přeměně materiálů, výrobě energie a zakázkové výrobě
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
41
 • Vydavatelská činnost a zpravodajství
 • Služby v oblasti vzdělávání, zábavy a sportu
 • Překladatelské a tlumočnické služby
 • Zveřejňování, oznamování a psaní textů
 • Rezervace vstupenek na vzdělávací, zábavní a sportovní aktivity a akce a související rezervační služby
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
42
 • Služby v oblasti informačních technologií, a to Vývoj softwaru, programování a implementace softwaru, Vývoj počítačového hardwaru, Webhostingové služby a software jako služba a pronájem softwaru, Pronájem počítačového hardwaru a počítačového vybavení, Konzultační, poradenské a informační služby v oblasti informačních technologii, Služby zabezpečení, ochrany a obnovy v oblasti informačních technologií, Služby kopírování a konverze dat, služby kódování dat, Počítačové analýzy a počítačová diagnostika, Výzkum, vývoj a zavádění počítačů a počítačových systémů, Správa počítačových projektů, Vytěžování dat, Služby v oblasti digitálních vodoznaků, Služby v oblasti počítačů, Technické služby v oblasti počítačů, Služby v oblasti počítačových sítí, Aktualizace paměťových bank počítačových systémů, Služby v oblasti přesunu dat, Aktualizace webových stránek pro třetí osoby, Monitorování počítačových systémů pomocí vzdáleného přístupu
 • Vědecké a technologické služby
 • Služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality
 • Návrhářství
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
43
 • Dočasné ubytování
 • Hotely pro zvířata
 • Půjčování nábytku, ubrusů a prostírání
 • Poskytování jídla a nápojů
 • Informační, poradenské a rezervační služby v oblasti poskytování jídla a pití
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
44
 • Služby péče o zdraví zvířat
 • Zemědělské služby, služby akvakultury, zahradnické a lesnické služby
 • Služby péče o vzhled a čistotu zvířat
 • Služby zdravotní péče
 • Služby péče o hygienu a krásu
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě
45
 • Bezpečnostní služby, záchranné služby, služby ostrahy a vymáhací služby
 • Osobní a společenské služby, a to Astrologické a duchovní služby, Detektivní služby, Seznamovací služby, Pohřební služby, Služby náboženských organizací, Půjčování oděvů, Služby týkající se dětí, Hlídání domů, Provádění analýz a průzkumů pro jednotlivce, Obstarávání nákupů pro jednotlivce, Služby v oblasti ztraceného majetku, Služby v oblasti sítí, Psaní osobních dopisů, Služby v oblasti domácích zvířat, Služby politického lobbingu, Služby v oblasti připomínání událostí, Doprovázení do společnosti, Služby v oblasti svateb
 • Právní služby
 • Politické služby
 • A půjčování a pronájem v souvislosti s výše uvedenými službami, zahrnuté v této třídě a poradenství, konzultační a informační činnost týkající se uvedených služeb, zahrnuté v této třídě

Přihlaste se k odběru novinek

E-mail: info@jindyne.cz

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu