Ušetřete 75 % na poplatcích za přihlášky ochranných známek

Že vaše značka ještě není chráněna? Teď to můžete napravit, a ještě při tom výrazně ušetřit svou peněženku díky evropské podpoře malých a středních podniků. A to i v případě, že potřebujete chránit svá práva mimo EU.

Grant Evropské unie

V letošním roce se Evropská unie rozhodla poskytnout další prostředky na registrace ochranných známek, průmyslových vzorů a auditů IP portfolia, tedy duševního vlastnictví. Díky tomuto grantu může jednotlivá firma získat až 2 250 Euro, z čehož může hradit:

– 75 % správních poplatků za registraci evropské/národní ochranné známky

– 50 % správních poplatků za registraci ochranné známky mimo EU

– 90 % ceny auditu IP portfolia 

– 50 % poplatků před udělením patentu

Kdy zažádat o evropský grant?

Na rozdíl od minulého roku, kdy se okno pro žádosti otevíralo každý druhý měsíc, tento rok je možné podat žádost prakticky kdykoliv, kdy se rozhodnete pro ochranu duševního vlastnictví.

Je ale důležité myslet na to, že prvním krokem v celém procesu je podání žádosti o grant. Až následně, kdy obdržíte potvrzení o udělení dotace, podáváte přihlášku k registraci zvoleného práva. Za podání přihlášky zaplatíte správní poplatky, které vám budou částečně proplaceny z poskytnutého grantu.

Jaké jsou podmínky pro čerpání grantu?

O grant mohou požádat pouze malé a střední podniky, tedy podniky s maximálně 250 zaměstnanci a s celkovým obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR. Nově je otevřena možnost požádat o grant i pro podnikající fyzické osoby.

Původně se také tvrdilo, že grant nemůžete čerpat, pokud nejste plátci DPH. To ale podle nejnovějších informací neplatí a o dotaci tak můžete zažádat i když nejste plátci DPH.

Nárok však nemáte v případě, že jste na tytéž služby nebo jejich část už získali vnitrostátní nebo evropské financování jinou cestou. A naopak na dotaci dosáhnete i tehdy, pokud už vám byla udělena v roce 2021 - dotace jsou totiž na sobě nezávislé.

Jak to celé probíhá:

  1. Podáte žádost o grant
  2. Vyčkáte na rozhodnutí EUIPO o přidělení grantu
  3. Podáte přihlášky k registraci ochrany duševního vlastnictví
  4. Uhradíte správní poplatky za podané přihlášky
  5. Zažádáte o proplacení nákladů z grantu
  6. Vyčkáte na rozhodnutí EUIPO o uznání nákladů
  7. EUIPO vám zašle prostředky na účet

 

Jestliže tento proces nebudete respektovat, může se stát, že nic nedostanete. Proto prosíme pozor, nic nemá cenu uspěchat.

Zajímá vás více informací o dotaci? Doporučujeme prostudovat webové stránky věnované grantu.

 

V rámci přípravy ochrany značky vám žádost o dotaci rádi vyřídíme.

A pokud se rozhodnete zažádat o grant sami, přejeme vám hodně štěstí. 🙂

Kolik reálně ušetříte na poplatcích.

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

© 2022 Jindyne s.r.o.
closefacebook-squarelinkedin-squarebarsangle-downinstagrammenu