Ušetřete 75 % na poplatcích za přihlášky ochranných známek

Že vaše značka ještě není chráněna? Teď to můžete napravit, a ještě při tom výrazně ušetřit svou peněženku díky evropské podpoře malých a středních podniků. A to i v případě, že potřebujete chránit svá práva mimo EU.

Grant Evropské unie

V letošním roce se Evropská unie rozhodla pravděpodobně naposledy poskytnout prostředky na registrace ochranných známek. Díky tomuto grantu může jednotlivá firma získat až 1 000 Euro, z čehož může hradit:

– 75 % správních poplatků za registraci evropské/národní ochranné známky

– 50 % správních poplatků za registraci ochranné známky mimo EU (mezinárodní ochranné známky)

Kdy zažádat o evropský grant?

I tento rok je možné podat žádost prakticky kdykoliv, kdy se rozhodnete pro ochranu duševního vlastnictví, jako to bylo v roce minulém.

Je ale důležité myslet na to, že prvním krokem v celém procesu je podání žádosti o grant. Až následně, kdy obdržíte potvrzení o udělení dotace, podáváte přihlášku k registraci zvoleného práva. Za podání přihlášky zaplatíte správní poplatky, které vám budou částečně proplaceny z poskytnutého grantu.

Jaké jsou podmínky pro čerpání grantu?

O grant mohou požádat pouze malé a střední podniky, tedy podniky s maximálně 250 zaměstnanci a s celkovým obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR. Nově je otevřena možnost požádat o grant i pro podnikající fyzické osoby.

Původně se také tvrdilo, že grant nemůžete čerpat, pokud nejste plátci DPH. To ale podle nejnovějších informací neplatí a o dotaci tak můžete zažádat i když nejste plátci DPH.

Nárok však nemáte v případě, že jste na tytéž služby nebo jejich část už získali vnitrostátní nebo evropské financování jinou cestou. A naopak na dotaci dosáhnete i tehdy, pokud už vám byla udělena v roce 2023 - dotace jsou totiž na sobě nezávislé.

Jak to celé probíhá:

  1. Podáte žádost o grant
  2. Vyčkáte na rozhodnutí EUIPO o přidělení grantu
  3. Podáte přihlášky k registraci ochrany duševního vlastnictví
  4. Uhradíte správní poplatky za podané přihlášky
  5. Zažádáte o proplacení nákladů z grantu
  6. Vyčkáte na rozhodnutí EUIPO o uznání nákladů
  7. EUIPO vám zašle prostředky na účet

Jestliže tento proces nebudete respektovat, může se stát, že nic nedostanete. Proto prosíme pozor, nic nemá cenu uspěchat.

Zajímá vás více informací o dotaci? Doporučujeme prostudovat webové stránky věnované grantu.

Žádost o dotaci rádi vyřídíme za vás dle aktuálního ceníku (2.000 Kč bez DPH).

A pokud se rozhodnete zažádat o grant sami, přejeme vám hodně štěstí. 🙂

Kolik reálně ušetříte na poplatcích.

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu