Vaši značku za vás nikdo hlídat nebude

Že se o svoji ochrannou známku nemusíte starat, protože ji za vás automaticky hlídají úřady průmyslového vlastnictví?

Některé úřady skutečně dohlížejí na to, aby do rejstříku nebyly zapsány pozdější známky zaměnitelné s těmi, které tam byly dříve. Zdaleka se to ale netýká všech úřadů a všech známek.

Základní pravidlo

Úřad, který známce poskytl ochranu, také zajišťuje případnou kontrolu pozdějších přihlášek, má-li k tomu zákonné zmocnění. To znamená, že byste si měli ověřit dohledové aktivity příslušného úřadu.

  • česká národní známka -> Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR)
  • slovenská známka -> Úřad průmyslového vlastnictví SR (ÚPV SR)
  • evropská známka -> Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  • mezinárodní známka -> Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO) + národní úřady států, ve kterých je známka zapsána
  • národní zahraniční známka -> národní úřad v daném státě

Pojďme to vzít postupně:

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR)

Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) žádnou kontrolu nových přihlášek neprovádí. Nemá k tomu totiž zákonné zmocnění a bez něho nic dělat nemůže.

Pryč jsou časy, kdy ÚPV kontroloval, jestli nově přihlášená značka není shodná se starší ochrannou známkou a v případě úplné shody zamítal pozdější přihlášky ex offo - z moci úřední.  Čtete dobře, úřad zamítal pouze přihlášky, které byly shodné s dříve zapsanými ochrannými známkami, a to na základě § 6 zákona o ochranných známkách. Tento paragraf vypadl ze zákona k 1.1. 2020 a od tohoto data nemůže být o žádné kontrole nových přihlášek ze strany ÚPV ČR řeč.

Úřad si sice v rámci řízení o zápisu ochranné známky dělá vlastní rešerši, její výsledky si však pouze poznamenává do spisu, aniž by měly nějakou právní relevanci.

Vlastníci českých národních ochranných známek si proto své známky musí hlídat sami.

Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Pro vlastníky evropských ochranných známek (ochranných známek EU) je rozhodující činnost Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO). Ten sice určitou kontrolu kolize se staršími právy u nových přihlášek provádí, ale že by se týkala všech relevantních práv a byl na ni spoleh, to se říct nedá.

Při podání přihlášky evropské ochranné známky je možné zobrazit starší práva, která algoritmus EUIPO považuje za podobná. Vlastníkům některých citovaných evropských ochranných známek z těchto zpráv pak systém posílá upozornění na podobnou přihlášku.

Takových upozornění však v praxi chodí naprosté minimum. Za rok u všech námi zastupovaných známek dorazí jen pár upozornění, ta jsou ale navíc často mimo mísu. Proto ani na monitoring EUIPO není spoleh.

Z toho tedy vyplívá, že stejně jako české národní známky si i evropské ochranné známky musíte hlídat sami.

Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Pro vlastníky mezinárodních ochranných známek je rozhodující přístup Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO) a také národních nebo regionálních úřadů ve státech, ve kterých jsou mezinárodní známky zapsány.

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) sama žádnou kontrolu podobnosti nových přihlášek se staršími právy neprovádí. V procesu registrace mezinárodní ochranné známky, která se odehrává před WIPO, pro takovou kontrolu žádný prostor není.

Kontrolu však mohou poskytovat národní nebo regionální úřady ve státech, které jsou v mezinárodní přihlášce vyznačeny, provádí ji např. úřady v USA, Kanadě, Rusku, Číně, Mexiku atd.

Otázkou je, zda jsou pro vás tyto úřady relevantní.

Zahraniční národní úřady průmyslového vlastnictví

Celá řada zahraničních úřadů v rámci řízení o registraci nových přihlášek ochranných známek zkoumá, jestli nejsou příliš podobné se staršími ochrannými známkami. V případě závadné podobnosti posílají přihlašovatelům výměry, že přihlášené značky nemohou být zapsány do rejstříku kvůli kolizi se staršími právy. Takovouto ochranu poskytují úřady např. v USA, Kanadě, Mexiku, Číně atd.

Takto poskytovaná dohledová aktivita může mít velmi pozitivní dopad na ochranu značky v daném teritoriu. Týká se ale jen těch vlastníků ochranných známek, kteří mají svá práva chráněna v těchto zemích a jen ve vztahu k těmto zemím tzn. k žádným jiným.

Resumé

Kontrolu vaší značky za vás v naprosté většině případů opravdu nikdo neudělá. Abyste mohli svoji značku chránit před útoky třetích stran, musíte se o nich nejdřív dozvědět - je tedy nutné pravidelně kontrolovat rejstříky ochranných známek a kolizní přihlášky vyřazovat ze hry dřív než vás stihnout skutečně poškodit.

Máme pro vás na závěr ale i dobrou zprávu! Jako naši klienti budete mít možnost využít bonusovou nabídku dostupného watchingu, který bude šitý přímo na míru vaší značce.

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu