Seznam výrobků a služeb

Seznam výrobků a služeb spoluurčuje věcný rozsah ochrany značky. Ochranná známka totiž dokáže chránit značku jen pro výrobky a služby, pro které je zapsána do rejstříku.

Díky tomu je zpracování seznamu výrobků a služeb jednou z klíčových fází přípravy registrace ochranné známky. Po podání přihlášky už je možné seznam výrobků a služeb jedině omezovat (nikoli rozšiřovat), proto práci na seznamu není radno podcenit.

Kdo si totiž po podání přihlášky vzpomene na další důležitou položku, kterou na seznamu výrobků a služeb nemá, nemá jinou možnost než podat novou přihlášku ochranné známky a zaplatit nové poplatky, které začínají na 5.000 Kč (v případě české národní ochranné známky).

Jaké výrobky a služby na něj patří

Na seznam výrobků a služeb patří položky, které pod danou značkou generují zisk. Jsou to výrobky a služby, které jsou pod danou značkou pravidelně fakturovány a ty, které budou fakturovány během několika let.

Zatřídění seznamu

Výrobky a služby musí být na seznamu správně zatříděny podle mezinárodního Niceského třídění výrobků a služeb. Na výběr je ze 45 tříd výrobků a služeb, třídy 1-34 obsahují výrobky, třídy 35-45 obsahují služby. V jedné třídě jsou vždy položky, které spolu nějakým způsobem věcně souvisí.

Jak sestavit seznam výrobků a služeb

Kdo stojí o co nejhladší průběh řízení o registraci, navrhuje seznam pomocí harmonizované databáze Tmclass. Práce s ní je snadná – stačí zadat termín a databáze vyhledá všechny položky, ve kterých se tento pojem vyskytuje a jejich zatřídění.

Taxonomie

Pro sestavení optimálního seznamu výrobků a služeb je vhodné dále projít všechny třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, které se daného byznys plánu týkají, a vyhledat další položky, které dávají smysl.

K tomu slouží taxonomie výrobků a služeb jako nejmodernější nástroj třídění výrobků a služeb. Obsahuje stromovou strukturu všech výrobků a služeb v jednotlivých třídách. Je vybudována na principu nadřazených a podřazených pojmů.

Nejobecnější termíny v záhlaví každé třídy taxonomie jsou navrženy tak, aby společně vytvořily úplný výčet výrobků a služeb, které do konkrétní třídy spadají. Díky tomu, kdo opíše obecné termíny z první úrovně taxonomie, obsáhne celou třídu výrobků / služeb.

I taxonomii najdete v databázi TMclass, protože se s ní ale velmi špatně pracuje, sepsali jsme pro vás všechny základní termíny z nejvyšší úrovně každé třídy na 1 místo a najdete je zde.

Přihlaste se k odběru novinek

E-mail: info@jindyne.cz

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2023 Jindyne s.r.o.
menu