Co znamená rozlišovací způsobilost značky

Každá značka, která má být chráněna ochrannou známkou, musí mít rozlišovací způsobilost, být tzv. distinktivní. Rozlišovací způsobilost (distinktivita) je z pohledu ochrany značky základní vlastností každé značky, která předurčuje, jestli bude možné chránit značku nebo ne.

Co si pod termínem rozlišovací způsobilost představit?

Rozlišovací způsobilost je schopnost značky identifikovat původ výrobků a služeb neboli schopnost značky odlišit výrobky a služby jejího vlastníka od výrobků a služeb všech ostatních. Když je značka schopná identifikovat původ výrobků a služeb, je tzv. distinktivní = rozlišovací způsobilost má. Když není = nemá.

Pro zjednodušení si dále v textu uvedeme příklady slovních značek a možnou ochranu slovních ochranných známek.

Jak poznat, jestli má značka rozlišovací způsobilost, nebo ne?

Základní pravidlo, od kterého se můžete odpíchnout:

  • Slovní fantazijní značky obvykle rozlišovací způsobilost mívají:
    • fantazijní značky jsou takové, které nemají nic společného s výrobky a službami, které označují;
    • může se jednat o nově vymyšlená slova nebo slova s konkrétním významem použitá v úplně jiném kontextu.
  • Slovní popisné a obecné značky obvykle rozlišovací způsobilost nemívají:
    • popisné značky mají v češtině konkrétní význam - popisují výrobky a služby nebo jakékoliv jejich vlastnosti;
    • obecné značky jsou tvořené obecnými názvy.

Co mají společného rozlišovací způsobilost a seznam výrobků a služeb?

Rozlišovací způsobilost značky se vždy posuzuje ve vztahu k seznamu výrobků a služeb, na které se daná značka vztahuje (více o jednotlivých třídách výrobků a služeb si můžete přečíst zde) . Ve vztahu k těmto výrobkům a službám se ptáme, jestli je značka dostatečně originální, aby odlišila výrobky a služby jednoho jejího vlastníka od výrobků a služeb všech ostatních. Když je značka dostatečně originální, rozlišovací způsobilost má. Když není dostatečně originální (je tvořena pouze obecnými nebo popisnými údaji), rozlišovací způsobilost nemá.

Ukážeme si to na příkladech:

Příklad 1 – fantazijní (tj. nově vymyšlená značka bez jakéhokoliv významu)

Značka: Ameli

Teritorium: ČR

Výrobky a služby: jakékoliv (všechny)

Rozlišovací způsobilost: ANO, značka Ameli má rozlišovací způsobilost ve vztahu ke všem výrobkům a službám

Proč: posuzovaná značka nemá nic společného s výrobky a službami, nepopisuje jejich druh ani žádné vlastnosti, z hlediska rozlišovací způsobilosti na českém trhu je v pořádku a může být teoreticky zapsána jako slovní ochranná známka.

Značka může a nemusí mít rozlišovací způsobilost ve vztahu ke všem výrobkům a službám. Velmi často se stává, že značka ve vztahu k některým výrobkům rozlišovací způsobilost má a ve vztahu k ostatním ne.

Příklad 2:  popisná značka, která je ale užita v jiném než původním významu  

Značka:  „Makronky“

Teritorium: ČR

Výrobky a služby: kosmetika, hry, hračky, marketingové služby, vzdělávací služby, služby v oblasti informačních technologií, právní služby a další

Rozlišovací způsobilost: ANO, značka Makronky má rozlišovací způsobilost ve vztahu k uvedeným výrobkům a službám

Proč: posuzovaná značka nemá nic společného s výrobky a službami, nepopisuje jejich druh ani vlastnosti, z hlediska rozlišovací způsobilosti je ve vztahu k těmto výrobkům a službám v pořádku. Proto ji ve slovní variantě bude teoreticky možné chránit jako slovní ochrannou známku.

Vezmeme-li tu samou značku a změníme seznam výrobků a služeb v tom samém teritoriu, situace se může diametrálně změnit:

Příklad 3: popisná značka užitá v původním významu

Značka:  „Makronky“

Teritorium: ČR

Výrobky a služby: makronky, cukrovinky, výroba cukrovinek, prodej cukrovinek

Rozlišovací způsobilost: NE, značka Makronky nemá rozlišovací způsobilost ve vztahu k uvedeným výrobkům a službám

Proč: posuzovaná značka popisuje druh výrobku (francouzská cukrovinka), proto ve vztahu k těmto ani k souvisejícím výrobkům a službám nemá rozlišovací způsobilosti. Ve slovní variantě ji velmi pravděpodobně nebude možné chránit ochrannou známkou.

Kdo určuje, jestli je značka distinktivní?

Prvotní úvaha bude vždy na vás. Vy si musíte posoudit, jestli je vaše značka distinktivní, nebo ne a podle výsledků této analýzy se rozhodnout jaký druh ochranné známky přihlásíte.

Může se ale stát, že si nebudete jistí, jestli je vaše značka dostatečně distinktivní nebo ne. V tom případě máte dvě možnosti. Buď se obrátíte na odborníka, který zanalyzuje vaši značku a dá vám své odborné vyjádření. Nebo to risknete a sami podáte přihlášku ochranné známky. Následně počkáte na stanovisko Úřadu průmyslového vlastnictví, protože to je jediná autorita, která má v rámci řízení o registraci ochranné známky právo říct, jestli je značka distinktivní nebo ne.   

Po podání přihlášky ochranné známky úřad přihlášku posoudí a dojde-li k závěru, že přihlášená značka není dostatečně distinktivní, pošle výměr, že je přihlášené označení vyloučeno ze zápisu na základě ustanovení §4 b)c)d) zákon o ochranných známkách.

A co když značka nemá rozlišovací způsobilost a jaké jsou šance? O tom si povíme v dalším článku. 😊

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu