Řízení o registraci ochranné známky před ÚPV

Řízení o registraci české národní ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví má svá pravidla. V článku popíšeme, jaká a co je možné udělat proto, aby proběhlo co nejrychleji.

 

 

Průběh řízení o registraci

Řízení o registraci ochranné známky je zahájeno podáním přihlášky k Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (dále jen „Úřad“). Úřad se ale přihláškou začíná fakticky zabývat až ve chvíli, kdy jsou zaplaceny správní poplatky za její podání. Na to má přihlašovatel nebo jeho zástupce maximálně 1 měsíc od podání. A pozor, Úřad k platbě poplatku nevyzývá. Když poplatky ve lhůtě 1 měsíce na účet Úřadu nedorazí, je přihláška považována za nepodanou.

Rozběhne-li se řízení, Úřad nejprve provádí tzv. formální průzkum, v rámci kterého zkoumá, jestli má přihláška všechny náležitosti stanovené zákonem. V další fázi probíhá věcný průzkum, kdy Úřad posuzuje věcnou stránku přihlášky, tedy jestli splňuje materiální požadavky zákona o ochranných známkách na to, aby byla zapsána do rejstříku.

Když je přihláška za Úřad v pořádku, tj. když formální i věcný průzkum dopadnou dobře, Úřad přihlášku zveřejní ve svém věstníku. Od zveřejnění běží tříměsíční lhůta pro podávání námitek. Nejsou-li proti přihlášce podány námitky, je ochranná známka do týdne od skončení lhůty pro podávání námitek zapsána a Úřad vydá osvědčení o zápisu, čímž řízení končí. Celý tento proces může trvat do 5-6 měsíců.

Jsou-li ale podány námitky, rozbíhá se námitkové řízení, které trvá minimálně 1 rok a končí rozhodnutím o zamítnutí námitek nebo zamítnutím přihlášky ochranné známky (případně rozhodnutím o částečném zamítnutí obojího). Toto rozhodnutí může být ve lhůtě 1 měsíce napadeno rozkladem (řádným opravným prostředkem). Podaný rozklad znamená další odložení finálního rozhodnutí o přihlášce o minimálně 6 měsíců. Teprve konečným rozhodnutím o rozkladu řízení o zápisu ochranné známky končí. Celý tento proces může trvat i 2 roky.

Obvyklá délka řízení

Řízení bez komplikací bývají hotová do 6 měsíců. Řízení, ve kterých Úřad vydal výměr, bývají hotová do 8-9 měsíců. Řízení, ve kterých byly podány námitky, obvykle nekončí dříve než 1,5 roku po podání přihlášky. Mohou ale trvat i podstatně déle.

Jak zrychlit řízení o registraci ochranné známky

Zanalyzovali jsme všechny své přihlášky a našli 3 nejčastější důvody protahování řízení:

  1. Správní poplatky
  2. Plná moc
  3. Seznam výrobků a služeb

Správní poplatky

Jak jsme popsali výše, Úřad se fakticky začíná zabývat přihláškou ochranné známky až poté, co na jeho účet dorazí správní poplatky za její přihlášku. Kdo otálí s platbou poplatků, zbytečně tím prodlužuje řízení o registraci své ochranné známky. Nejlépe udělá ten, kdo posílá poplatky stejný den jako přihlášku ochranné známky.

Plná moc

Ten, kdo je v řízení o registraci ochranné známky zastoupen, musí svému zástupci poskytnout plnou moc, kterou zástupce následně posílá na Úřad jako důkaz oprávněnosti jeho jednání. Kdo váhá se zasláním plné moci, opět tím zbytečně prodlužuje řízení o zápisu ochranné známky, protože tím nutí Úřad, aby vydal výměr o chybějící plné moci. Ve výměru je stanovena lhůta pro předložení plné moci, o kterou se řízení zbytečně prodlužuje. Ideální proto je poskytnout zástupci plnou moc společně s pokynem k podání přihlášky ochranné známky.

Seznam výrobků a služeb

Seznam výrobků a služeb musí být součástí každé přihlášky ochranné známky a Úřad se jím u každé přihlášky zabývá a posuzuje, jestli je v souladu s mezinárodním tříděním výrobků a služeb. Když se mu na seznamu něco nelíbí, vydá výměr, ve kterém navrhuje přetřídění nebo změny formulací jednotlivých položek. V každém výměru je lhůta, do které se přihlašovatel má nebo může vyjádřit. Tato lhůta činí obvykle 1 měsíc.  Minimálně o tento měsíc se řízení prodlužuje.

Kdo se chce vyhnout vydání výměru ÚPV k seznamu výrobků a služeb, sestavuje seznam pomocí harmonizované databáze TMclass nebo taxonomie výrobků a služeb v ní obsažené.

Když i přes veškerou snahu přijde výměr ÚPV k seznamu výrobků a služeb, nejlépe na něj reagovat co nejdřív. Tím ušetříte další čas.

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu