< Slovníček pojmů

Zrušení ochranné známky

Ochrannou známku je možné zrušit, jestliže byla zapsána v souladu se zákonem, ale v průběhu času přestala splňovat požadavky zákona o ochranných známkách, a tak není důvod, aby dále existovala.  Ke zrušení ochranné známky dochází ex nunc (od právní moci rozhodnutí o zrušení do budoucna) a na návrh.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů