< Slovníček pojmů

Prohlášení ochranné známky za neplatnou

K prohlášení může dojít, jestliže byla ochranná známka zapsána v rozporu se zákonem. To je případ, kdy byl u přihlášky naplněn nějaký absolutní nebo relativní důvod zápisné nezpůsobilosti, a nebyl řádně uplatněn v rámci registračního řízení. K prohlášení ochranné známky za neplatnou tak dochází až po jejím zápisu.

Další pojmy

Ochranná známka

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky. Vzniká registrací v rejstříku ochranných známek, kterou provádí příslušný úřad průmyslového vlastnictví.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Rozlišovací způsobilost je základní vlastností každé známky. Jedná se o schopnost značky rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob. Rozlišovací způsobilost znamená schopnost značky identifikovat původ výrobků a služeb.

Národní ochranná známka

Národní ochranná známka je známka, která platí jen v území státu, který jí udělil ochranu. Národní známky zapisují národní úřady průmyslového vlastnictví. České národní ochranné známky registruje Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Mezinárodní ochranná známka

Mezinárodní ochranná známka je známka, která platí ve všech státech Madridské Unie, které přihlašovatel vyznačil v přihlášce. Mezinárodní přihlášky zapisuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Evropská ochranná známka

Evropská známka neboli ochranná známka EU platí ve všech členských státech EU plus v těch, které k EU později přistoupí. Evropské známky uděluje Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

1 2 3 15

Přihlaste se k odběru novinek

facebook-squarelinkedin-squareangle-downinstagramcrossmenu