< Slovníček pojmů

Prohlášení ochranné známky za neplatnou

K prohlášení může dojít, jestliže byla ochranná známka zapsána v rozporu se zákonem. To je případ, kdy byl u přihlášky naplněn nějaký absolutní nebo relativní důvod zápisné nezpůsobilosti, a nebyl řádně uplatněn v rámci registračního řízení. K prohlášení ochranné známky za neplatnou tak dochází až po jejím zápisu.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů