< Slovníček pojmů

Princip teritoriality

Princip teritoriality ve známkovém právu znamená, že je ochranná známka chráněna jen v území státu, který jí udělil ochranu. Česká národní ochranná známka tak chrání značku jen v ČR, slovenská národní známka chrání značku jen v SR atd. Princip teritoriality se stejně uplatňuje i u průmyslových vzorů, patentů a ostatních práv průmyslového vlastnictví.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů