< Slovníček pojmů

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.  Tento zákon upravuje autorské právo (právo autora k jeho autorskému dílu), práva související s právem autorským (právo výkonného umělce k jeho výkonu a podobná práva), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a kolektivní správu práv upravených tímto zákonem.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů