< Slovníček pojmů

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

Jedná se o zákonem stanovené překážky registrace ochranné známky, které až na výjimky nelze překonat, a které úřad průmyslového vlastnictví zkoumá u každé přihlášky ochranné známky z moci úřední. Vyskytne-li se absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti u přihlášky, vede to zpravidla k zamítnutí přihlášky ochranné známky a ke ztrátě vložených správních poplatků. Absolutní důvody mohou být uplatněny i po zápisu ochranné známky.

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright © 2020 Jindyne s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů