Jak probíhá ochrana značky

Ochrana značky probíhá ve 3 fázích:

a) příprava registrace

b) registrace ochranné známky

c) péče o zapsanou známku

 

 

Příprava registrace

V rámci přípravy registrace ochranné známky nejprve analyzujeme značku, jestli se z pohledu práva chová jako značka a tudíž jestli bude možné ji registrovat jako ochrannou známku, nebo jestli bude potřeba na značce ještě dále zapracovat.

Když analýza dopadne dobře, nadefinujeme společně seznam výrobků a služeb a země, kde je potřeba ji chránit, abychom pro vaši značku vytvořili neprůstřelný štít.

Když víme, jak chceme značku chránit, musíme v rámci rešerše značky ověřit, jestli to půjde.

Registrace ochranné známky

Když rešerše dopadne dobře, co nejrychleji zpracujeme a podáme přihlášku ochranné známky. Přebíráme zastoupení v řízení o registraci, díky čemuž se od nás dozvíte, cokoli bude potřeba v řízení pořešit.

Úspěšně zvládnuté řízení končí registrací ochranné známky v rejstříku vedeném příslušným úřadem průmyslového vlastnictví. Dostanete od nás osvědčení o registraci s návodem, co dál. Tím naše práce ale zdaleka nekončí. O známku je totiž potřeba dál pečovat, aby se z ní nestala jen prázdná schránka.

Péče o zapsanou ochrannou známku

Nejdřív je potřeba nastavit neprůstřelné užívání značky, aby ho nikdo nemohl napadnout. Zkontrolujeme, že svoji značku užíváte na všech kanálech tak, jak je třeba a dáme vám návod pro vaše zaměstnance a kontraktory, aby věděli, jaká pravidla dodržovat.

Jednou za rok zkontrolujeme, že je vaše značka ochrannou známkou dostatečně chráněna a když zjistíme, že není, dáme to do pořádku.

Postaráme se i o pravidelné obnovy ochranných známek, aby tady byly i pro vaše děti a vnoučata.

Přihlaste se k odběru novinek

E-mail: info@jindyne.cz

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2023 Jindyne s.r.o.
menu