INID kódy - číselné kódy označující údaje o ochranných známkách

Při zjišťování informací o ochranných známkách (např. v rejstřících nebo na osvědčeních o registraci) dříve nebo později narazíte na číselné kódy, které doprovází informace o ochranných známkách.

Jedná se o tzv. INID kódy neboli mezinárodně uznávané číselné kódy pro označování dat u ochranných známek, které mají po celém světě stejný význam. Díky tomu se zorientujete i v rejstřících, jejichž jazyku nerozumíte.

Náhled databáze ÚPV
Náhled databáze ochranných známek ÚPV
Náhled osvědčení o zápisu ochranné známky
Náhled osvědčení o zápisu ochranné známky

INID kódy a jejich význam:

(111) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) 

(151) Datum zápisu ochranné známky

(210) Číslo přihlášky ochranné známky (spisu)

(220) Datum podání přihlášky

(320) Datum vzniku práva přednosti

(330) Země priority

(442) Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu

(450) Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku

(510) Seznam výrobků a služeb

(511) Číslo třídy výrobků a služeb

(526) Omezení rozsahu ochrany o prvek (disclaimer)

(540) Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(551) Kolektivní ochranná známka

(554) Prostorová ochranná známka

(558) Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev

(580) Datum zápisu jakékoliv transakce v souvislosti s přihláškou nebo zápisem ochranné známky do rejstříku, např. změna majitele, změna jména nebo adresy, vzdání se práv k ochranné známce atd. (účinnost)

(591) Údaje o barevnosti ochranné známky

(730) Přihlašovatel/vlastník ochranné známky

(740) Zástupce

(770) Jméno a adresa dřívějšího přihlašovatele nebo vlastníka (v případě změny vlastnictví)

(791) Jméno a adresa nabyvatele licence

(793) Podmínky a omezení licence

(800) Mezinárodní zápis ochranné známky

Přihlaste se k odběru novinek

E-mail: info@jindyne.cz

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu